Informacja o ochronie danych osobowych

Firma ND Service Sp. Z o.o adres: ul. Kieleńska 28; 84-207 Koleczkowo, dalej ND Service ustanowiła i wdrożyła politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, której celem jest zapobieganie naruszeniom podstawowej zasady ochrony powierzonych nam do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [dalej: RODO], a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).

W związku z powyższym każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej polityce. Dotyczy to także użytkowników strony www.ndservice.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę lub kieruje do nas korespondencję, dokładnie wiedział, jak może chronić swoje dane osobowe. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami stanowiącymi część naszej polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Dokumenty te dostarczają informację na temat naszych działań jako administratora danych i praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych w tym w związku z nawiązaną współpracą.

Klauzule:
- pdfkandydatów do pracy
- pdfKlientów, dostawców, kontrahentów.

Mapa dojazdowa